Услуги

 • 4D ехограф

  Това е най-новата ултразвукова технология в съвременното акушерство и гинекология! Тя ни дава възможност да получаваме обемни триизмерни образи.

 • Гинекологичен преглед

  Профилактични гинекологични прегледи за ранно откриване на рака на маточната шийка и млечната жлеза. Профилактика, диагностика и лечение на стерилитет.

 • Колпоскопия

  Колпоскопията диагностична процедура, чрез която се прави детайлен оглед на влагалището и шийката на матката с помощта на специално увеличително устройство, наречено колпоскоп.

 • Аборт

  Колпоскопията диагностична процедура, чрез която се прави детайлен оглед на влагалището и шийката на матката с помощта на специално увеличително устройство, наречено колпоскоп.

В кабинета се осъществява следните дейности:

 • Гинекологичен преглед
 • Ехографски преглед - 2D ехография
 • Гинекологичен и ехографски преглед
 • Фоликолуметрия
 • Колпоскопия
 • Колпоскопия+прицелна биопсия
 • Обгаряне на раничка - първично
 • Обгаряне на раничка - вторично
 • Химическо обгаряне на раничка
 • Изваждане на спирала
 • Поставяне на спирала
 • Обгаряне на кондиломи - единични
 • 4D-5D ехография за вродени аномалии на бебето:
  13-17 седмица – ранна,
  22-25 седмица – късна,
  30-33 седмица – късна
 • Обгаряне на кондиломи - множествени
 • Химическо обгаряне на кондиломи
 • HPV-Типизиране на вирус
 • Аборт с местна упойка
 • Аборт с обща упойка
 • Запис на сърдечната дейност на плода /NST/
 • ранна диагностика на бременност
 • женска консултация
 • фетална морфология на плода за вродени аномалии
 • профилактика на ракови заболявания на матката и яйчниците
 • колпоскопия и прицелна биопсия
 • обгаряне на ранички
 • диагностика и типизиране на папиломен вирус
 • диагностика и лечение на неправилни маточни кръвотечения
 • Доплер – диагностика за определяне на фетално страдание при:
  - хипертония на майката
  - ретардация на плода
  - диабет

Знаете ли?