Течно базирана цитология

 

Най-новият метод за цитологично изследване на маточната шийка се нарича течно базирана цитология. Това е цитонамазка, при която клетките се поставят в специална течна среда. След това се центрофугират на специален апарат, при което се премахват всички примеси като слуз, левкоцити, еритроцити и се гледат чистите клетки. Методът се счита за най-достоверен. Предлага се при нас в кабинета. 

Цитонамазката (ПАП тест) е медицинско изследване заранно откриване и диагностициране нацервикален рак. Тозивид рак е единственият злокачествен тумор с доказана вирусна етиология. Причинява се отчовешки папиломен вирус (HPVВ съвременната диагностика комбинирането нацервикална цитология ).с ДНК тест за установяване на присъствие на високорисков тип HPV, повишаваефективносттана профилактичнитеизследвания за рак на цервикса.


СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ПРОФИЛАКТИКАТА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Въвеждането на Течно-базирана цитология като основен скринингов метод в САЩ е допринесло за намаляването на заболеваемостта от инвазивен рак с още 33%, спрямо годините преди въвеждането му.

В САЩ и част от страните членки на ЕС се стремят да заложат в новата скринингова програма извършването на комбиниран скрининг, включващ течно-базирана цитология и HPV- ДНК тест.

Италия и Турция са в процес на обсъждане на предложението, в новия национален здравен план, HPV- ДНК тестът да замести ПАП теста, като 1-во ниво на скрининг.

НЕДОСТАТЪЦИ НА ТРАДИЦИОННАТА ЦИТОНАМАЗКА

Традиционната цитология се свързва с висок процент фалшиво-отрицателни резултати.

Източници на фалшиво-негативни резултати:

♦ В конвенционалната цитология се използват само 20 % от клетките, съдържащи се във взетия биологичен материал. Така вероятността аномалните клетки да не попаднат върху предметното стъкло и следователно да не бъдат изследвани е голяма.

♦ Клетките, попаднали върху препарата се разполагат в няколко пласта. Така повърхностно разположените клетки прикриват подлежащите, които могат да се окажат с предракови или ракови изменения. Подлежащите клетки не могат да бъдат разчетени от цитолога и неговия резултат се базира на видимите клетки.

♦ Наличие на кръв, слуз и други артефакти, които възпрепятстват прецизното диагностициране.

ПРЕДИМСТВА НА ТЕЧНО-БАЗИРАНАТА ЦИТОЛОГИЯ  
Течно-базираната цитология е първото реално подобрение на традиционната цитонамазка и е съвременния златен стандарт в цервикалната цитология. Този нов тест осигурява ново ниво на надежност и прецизност на получените резултати, което се обуславя от следните подобрения: 

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ. . .  

♦ Пробите се вземат с четка или с четка и шпатула и събраните клетки се прехвърлят в контейнер с течна среда.  

♦ 100 % от ексфолираните клетки се отделят в контейнера с течна среда и впоследствие се анализират.  

В ЛАБОРАТОРИЯТА. . .  

Апарат обработва взетата проба като:
 
♦ Хомогенизира клетъчния материал в течността и не позволява образуването на струпвания от клетки.  
♦ Разпределя клетките в тънък монослой 
♦ Прочиства от кръв, слуз и други артефакти  
♦ Драстично подобрява качеството на препарата    

Чрез гореизброените обновления в протокола за изготвяне на цитонамазка, за първи път се постига стандарт за вземане на цитологичен материал, изготвяне и отговаряне на препарат.

 
ТЕЧНО-БАЗИРАНА ЦИТОЛОГИЯ + HPV-
ДНК ТЕСТ - ДИАГНОСТИКА 2 в 1
 

Вземането на цитологична проба за ТБЦ предоставя уникална възможност за извършване на  HPV - ДНК тест от същия материал, като позволява 100 % установяване на корелация между цитологичната находка и вирусното присъствие (виж /прочети повече за HPV - ДНК тест). Провеждането на двете изследвания от един биологичен материал е в съответствие със световните тенденции за скрининг на РМШ.    

ПОГРЕШНА ТЕЗА “ВАКСИНАЦИЯТА ЩЕ ЗАМЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”  

Протекцията от HPV ваксините не е пълна. Те не осигуряват защита от всички типове HPV, които могат да доведат до рак на маточната шийка. Профилактичните изследвания остават съществени за предпазването от рак, причинен от останалите типове HPV. Все още липсват данни за честотата на преканцерозите след ваксинация, което дава друго сериозно основание за необходимостта от редовна профилактика.

Назад

Полезно