Доплер в акушерството и гинекологията

Доплерът е най-съвременният метод за определяне състоянието на плода, при високо рискова бременност. Методът се основава на измерване на скоростта на кръвните тоци в маточните съдове, пъпната връв и мозъчните съдове. Това е метод с който най-рано се установява фетално страдание. Прилага се при бременни с високо кръвно налягане, прееклампсия,   Rh изоимунизация и при диабетички със съдова патология.
Патологичните стойности на доплеровите показатели се позитивират 10 дни преди да може да се докаже фетално страдание с другите рутинни методи. Това ни дава възможност рано да установим проблема и да бъде спасен плодът.
Методът е много показателен при Rh
(-) бременни .Когато има несъвместимост вRh на родителите  е възможно при плода да настъпи Rh изоимунизация, изразяваща се в анемия.

Доплерът е неинвазивен метод с който измервайки кръвотокът в мозъчните съдове, можем да определим дали бебето има анемия и ако има, да разберем кога е точният момент то да бъде родено.
Това е голям напредък в медицината, защото до скоро само чрез амниоцентеза (вземане на околоплодна течност) можеше да се определи дали плода развива анемия.
Доплерът е нов надежден и неинвазивен метод за проследяване на плодове в риск.

 

Той намира приложение и в гинекологията. Чрез него се прави диференциална диагноза между миома, полип и ендометриоза. По кръвотока може да се прогнозира дали дадена формация на яйчника е доброкачествена или не.

Назад

Полезно