Аборти

Абортите са спонтанни и изкуствени. Спонтанните аборти са ранни, когато са до 12 гестанционна седмица и късни след 12 гестационна седмица. Имаме хабитуални аборти. Това са аборти жени с повече от 3 спонтанни аборта. Някой път абортът може да бъде усложнен с инфекция, тогава го наричаме септичен. Причините за ранните аборти могат да бъдат от различно естество. Най-често се касае за хромозомни аномалии в самия ембрион. Възможно е да бъде абортиран и плод с нормален хромозомен набор. Причините могат да бъдат инфекции изкарани от майката по време на бременността, тютюнопушене, употреба на алкохол, излагане на въздействието на вредни газове и на радиация. Счита се, че прогестероновия дефицит също е причина за спонтанни аборти.Клиничните прояви на заплашващия аборт са болки и понякога кръвотечение. Единствено гинекологът е този който може да определи дали се касае за заплашващ аборт или за аборт в ход.

Друга форма аборт е мисед аборта. За такова състояние говорим когато ембриона загине вътреутробно. Това изисква бременността да бъде прекъсната.
Много често причина за спонтанните аборти са автоимунни състояния. В тази група спадат жените с антифосфолипиден синдром и тромбофилии. При тези жени има хипер съсирваемост което е причина в плацентата да се образуват тромби и плода да загине.

Има различни поведения в зависимост от причините за спонтанния аборт. Терапията се определя от лекуващия гениколог. В най-общи линии се използват спазмолитици и антикоаголанти.

Назад

Полезно